Neděle, 22. dubna 2018 Svátek má Evžénie, zítra Vojtěch

FOTO ZDE

 

Poslední předprázdninová soutěž mladých hasičů, zařazená do Olomoucké okresní ligy mladých hasičů se konala ve Vésce. Jednalo se už o třetí ročník. Do Vésky se sjelo celkem 24 družstev mladých hasičů, po 12 v obou kategoriích, starších a mladších.

Podle pravidel šli na start v kategorii mladší jako první domácí, po perfektně provedeném koši a nalívačce, došlo k zádrhelu u strojníka v podobě zavřeného ventilu na mašině, což znamenalo ztrátu minimálně 5 s a tím pádem podle dalšího vývoje připravilo domácí o první místo. Ale domácí nebyli jediní kdo se trápili, u družstev Loučan 23,69s, Velký Újezd 24,66 jsme zvyklí na lepší časy , další skončili s neplatnými pokusy Hlubočky, Trusovice, Mezice i nováčci z Příkaz . A tak první kolo celkem nic nenaznačilo jaké by mohlo být konečné pořadí. Druhé kolo Domácím nesedlo , špatně napojené béčko na stroj zhatilo jakékoliv naděje na zlepšení času a tím i možného umístění a tak vylepšený čas o 1,4 s znamenalo i nejlepší pokus soutěže a první místo pro Loučany 22,28 s.

V druhém kole se zlepšila jen Červenka a čas 23,26 jí zajistil druhé místo, třetí bral Velký Újezd, přesto že se nezlepšil, stačil mu čas z prvního pokusu 24,66 s . Zklamání byly výkony favorit?, kte?í byly po druhém kole rádi alespo? za n?jaké ?asy.

Daleko v?t?í rána se dala ?ekat v katagorii star?ích.

Po domácí Vésce kterou srazila na kolena p?emíra motivace a ?as 24,89 s se nedala brát vá?n? jako hozená rukavice. Hned druné dru?stvo Lou?an vyu?ilo zaváhání domácích a ?asem 20,24 s se ujali vedení. Do t?sného záv?su se dostalo páté dru?stvo startovní listiny , Hlubo?ky ?asem 20,29 s. Dal?í pokusy B?lkovic 25,62 s , ?ervenky 23,95 s , N. na Hané 31,53 s , Daskabátu 31,37 s. Po?adí se zm?nilo a? po vyda?eném pokusu Trusovic, a ?asem 19,04 s se ujali zaslou?en? vedení. Na to u? neodpov?d?lo ani dru?stvo Blatce 22,43 s a Mezic 30,14 s. Druhé kolo znamenalo pro domácí je?t? hor?í ?as a tím i konec nad?jí na lep?í umíst?ní 30,53 s, naopak Lou?any se ?asem 19,55 s vyhouply na pr?b??né druhé místo, na konec z toho ale bylo jen t?etí místo. O vít?zství m?li zájem i Hlubo?ky a ?asem 18,79 s to dali najevo, nakonec jim to ale sta?ilo jen na druhé místo, proto?e Trusovice si nenechali nic líbit a odpov?d?li perfektním útokem zakon?eným sest?ikem v ?ase 18,54 s co? jim zaslou?en? vrátilo první místo. Poslední pokus byl ukon?en kolem 14,45 hod a tak do?lo k vyhlá?ení výyledk? n?kdy po 15 hodin?. Tradicí se stali ve Vésce dopl?kové disciplíny k zabavení Sout??ících, i kdy? letos ve skrom?j?í podob? . Po?así se vyda?ilo a celý den bylo krásné sluve?no. Krom? jedné rozseknuté brady, po pádu na parketu, která se p?elepila ma?li?kama, nedo?lo k ?ádnám vá?ným úrazúm.

Nejv?t?ím pod?kováním pro po?adatele bylo , kladné hodnocení , pr?b?hu i zaji?t?ní celé sout??e.

 

Vedoucí MH SDH Véska Jaroslav Mentlík ml.

 

OKRESNÍ LIGA MLADÝCH HASI?? V PO?ÁRNÍM ÚTOKU

 

Místo konání:Véska Kategorie:Mlad?í Datum konání:24.6.07

TABULKA
Startovní ?íslo Dru?stvo SDH 1. pokus 2. pokus výsledný ?as umíst?ní
1. Véska 26:46 33:44 26:46 5.
2. Lou?any 23:69 22:28 22:28 1.
3. Vel. Byst?ice 44:55 46:91 44.55 10.
4. Doloplazy 27:04 27.29 27:04 6.
5. P?íkazy NP NP NP 12.
6. V. Újezd 24:66 30:30 24:66 3.
7. Hlubo?ky NP 27:06 27:06 7.
8. P?íkazy II. 34:40 26:29 26:29 4.
9. ?ervenka I. 33.42 23:26 23:26 2.
10. Trusovice NP 31:49 31:49 9.
11. ?ervenka II. 31:47 32:83 32:47 8.
12. Mezice NP 49:03 49:03 11.

 

 

OKRESNÍ LIGA MLADÝCH HASI?? V PO?ÁRNÍM ÚTOKU

 

Místo konání:Véska Kategorie:Star?í Datum konání:24.6.07

TABULKA
Startovní ?íslo Dru?stvo SDH 1. pokus 2. pokus výsledný ?as umíst?ní
1. Véska 24:89 30:53 24:89 6.
2. Lou?any 20:24 19:55 19:59 3.
3. Vel. Byst?ice NP 26:90 26:90 9.
4. Chválkovice 27:40 28:36 27:40 11.
5. Hlubo?ky 20:29 18:79 18:79 2.
6. B?lkovice 25:62 26:39 25:62 7.
7. ?ervenka 23:95 21:67 21:67 4.
8. N. na Hané 31:53 25:64 25:64 8.
9. Daskabát. 31:37 NP 31:37 12.
10. Trusovice 19:04 18:54 18:54 1.
11. Blatec 22:43 22:59 22:43 5.
12. Mezice 30:14 27:19 27:19 10.

 

Dopl?kové disciplíny :

 

Dva nejvyrovnan?j?í pokusy :

Mlad?í : Doloplazy 27,04 s a 27,29 s co? je rozdíl 0,25 s

Star?í : Blatec 22,43 s a 22,59 s co? je rozdíl 0,16 s

 

Uzly :

Mlad?í Brodacký 61,62 s Trusovice

Randýsek 68,43 s Trusovice

 

Star?í Hradil 29,02 s Trusovice

Navrátil 32,85 s Trusovice

 

Motání hadic ( C 10 m s p?elo?ením )

 

Mlad?í holky :

Hamplová 25,31 s ?ervenka

Vodi?ková Eva 26,95 s Véska

Krystová Martina 51,30 s Trusovice

 

Star?í holky :

Ke?ová Aneta 15,25 s Véska

Krej?í Hana 16,25 s Véska

Celetková Michaela 20,23 s ?ervenka

 

Mlad?í kluci :

Dokoupil Ji?í 19,53 s Véska

Horák Vojta 23,31 s Lou?any

Randýsek Vojta 25,65 s Trusovice

 

Star?í kluci :

Piterka 13,18 s Nám??? na Hané

Hradil Tomá? 13,27 s Trusovice

Havelka Marek 14,94 s Nám??? na Hané

www.sdhveska.cz