Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela


Losování prob?hne tak, ?e v?echny správné odpov?di budou dány do osudí a jako první bude losováno CD a potom 3 volné vstupy na akci.8.12.2007

otázka zn?la : 5 )Ve které obci se nachází Hanácký skanzen?

Správná odpov?? : Hanácký skanzen se nachází v obci P?íkazy u Olomouce


CD Stracené Ráj vyhrál : Milan Götz - Dolany

Volné vstupenky vyhrály :Denisa Cihelková - Dolany, Jan Bombera - Olomouc, Václav Krej?í - Samoti?ky


správné odpov?di = 100%
7.12.2007

otázka zn?la : 4 )Jak se jmenoval hanácký obr ?ijící v letech 1841 – 1885 ( jen pro zajímavost víte kolik m??il a vá?il ??? )

Správná odpov?? : Hanácké obr ?ijící v letech 1841 � 1885 se jmenoval Josef Drásal , m??il 242 cm a vá?il 186 kg


CD Stracené Ráj vyhrál : Vendula Cihelková - Dolany

Volné vstupenky vyhrály :Pavel Volhejn - Praha, P?emek ?olc - B?lkovice-La??any, Michaela Polzerová - Véska


správné odpov?di = 100%
6.12.2007

otázka zn?la : 3)Kolik let letos uplynulo od zalo?ení na?eho oblíbeného Litovelského pivovaru

Správná odpov?? : V leto?ním roce uplynulo 114 let ( 2007 – 1893 = 114 )


CD Stracené Ráj vyhrál : Jan Lakomý - Olomouc

Volné vstupenky vyhrály :Ivana Polzerová - Véska, Rochovanský Martin - P?áslavice, Martin Podivinský - Dolany


správné odpov?di = 80%
5.12.2007

otázka zn?la : 2)Od kdy se datuje historie kapely Stracené Ráj

Správná odpov?? : Historie kapely Stracené Ráj se datuje od roku 1994.

?t?te pozorn? otázky, tohle byl chyták a v?t?inu z Vás Hujer nachytal. D?kaz je zde: http://www.straceneraj.cz/web/06.historia/historia.htm


CD Stracené Ráj vyhrál : Václav Mentlík - B?lkovice-La??any

Volné vstupenky vyhrály : Denisa Cihelková, Radomír Jahoda - Véska, Brachtlová Jana - Plumlov


správné odpov?di = 40%
4.12.2007

otázka zn?la : 1)Jaká je nadmo?ská vý?ka nejvy??ího kopce v okolí Vésky ( Jedová ) ( tolerance 5 metr?, r?zné mapy m??ou udávat r?znou vý?ku )

Správná odpov?? : Nadmo?ská vý?ka Jedové je 633 metr? nad mo?em.


CD Stracené Ráj vyhrál : Václav Krej?í - Samoti?ky

Volné vstupenky vyhrály : Radomír Jahoda - Véska, Petr Zlámal - Dolany, Filip Siegel - Bohu?ovice


správné odpov?di = 100%


www.sdhveska.cz