Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela

VÝSLEDKY SOUT??E

Sout??ní otázka : ,, Kolik let stál v Dolanech klá?ter Kartuzián?,, (do rozbo?ení ) Správné odpov?di mu?ete posílat do pátku 8.2.2008 do 20:00 hodin.


Vzhledem k rozli?ným historický údaj?m bylo pova?ováno za správné odpov?di 48 let a 49 let, ale také údaj uvedený na Kartouzce tj. 37 let, tudí? se do losování dostali tém?? v?ichni.


Výherce hlavní ceny: Petra Mahrová, Dolany


Volné vstupenky (2ks) vyhráli:

Filip Siegel, Bohu?ovice

Radomír Jahoda, Véska

Martin Podivinský, Dolany

Václav Mentlík, B?lkovice

Vendula Cihelková, Dolany


TIPOVACÍ SOUT??:

Nejlep?í tipující: Martin Chmel, Dolany jeho tip (1214) získáva CD Stracené Ráj


zde jsou pravidla sout??e


www.sdhveska.cz