Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela

Vzkazník


nástěnka
Nástěnka SDH Véska
PŘIDAT ZPRÁVU ČÍST ZPRÁVY 19. 04. 2018

->> Aktuální zprávy
zpráva č. 653
Hujer
........ [24.02.2009, 22:42:22]

jen uvádím na pravou míru pro ostatní, ?e ?ou?is není ona ale on.
a pro ?ou?isa: zase bych to s akcama tak nedramatizoval. v?dycky se dá domluvit na pravidlech a ty ses taky motal n?komu pod oknama, kdy? si byl na akcích :-D

zpráva č. 652
Ewa
Ivo? Lakato? [24.02.2009, 22:27:24]

Neznalost zákona neomlouvá.Pokud ti ho zast?elí,mu?e? si za to sama.Pes má být na vodítku a má mít ko?ík.

zpráva č. 651
Ivo? Lakato?
EWA [24.02.2009, 22:11:46]

P.S. taky, jsem psala, ?e se ve Vésce nevyznám, tak?e nemám páru o ?em ta paní nebo sle?na mluvila, jestli se to bude konat na myslivecké chat? a nebo na h?i?ti malé kopané zjistím a? v lét? podle hudby kam se dostavím. Komentovala jsem jenom tu mysliveckou chatu, název myslivecká je mi hrozn? nesympatická, jestli jsem urazila tv?j ?eb?í?ek hodnosti lidskosti tak promi?, u?ij si ten název, zatím papalala

zpráva č. 650
Ivo? Lakato?
ewa [24.02.2009, 22:09:34]

Tak to má? pravdu nejím a mám taky psa, kterýmu po?ád myslivci vyhro?ují, ?e ho zast?elí, kdy? jde po poli bez vodítka, jsem na myslivce p?ímo alergická. Hrabe jenom my?i, srnek a zajíc? si v?bec nev?ímá a ti kokoti si po?ád myslí, ?e spasí sv?t a argumentují tím, ?e pla?í zajíce a srnky, vypla?ila bych je i já, kdybych tam ?la sama bez psa, tak a? jdou do háje. Neboj neodsuzuji lidi pro jejich koní?ky, ale kdy? je n?kdo smr?ák, tak si i smrt zaslou?í a jestli pat?í? mezi myslivce a ud?lá? n?co mému psu, tak se má? na co t??it, najdu si t?, ciao

zpráva č. 649
Ewa
Ivo? Lakato? [24.02.2009, 21:41:05]

Ne? jse za?nes zajímat o mysliveckou chatu tak jsi nejd?íve zjisti kdo ji m?l naposledy propuj?enou a pro? tak vypadá.A pokud jsi myslí? ?e myslivci jsou zabijaci tak z?ejm? nejí? maso ?e?

zpráva č. 648
Ivo? Lakato?
Myslivecká chata [24.02.2009, 20:11:44]

P.P.S. myslivce nesná?ím jsou to zabijáci ?ivé zv??e, tak?e t?m bych nepomáhala ani omylem a nejrad?i bych jim nalo?ila jak oni ?ivé zv??i. Zatím

zpráva č. 647
Ivo? Lakato?
?OU?IS [24.02.2009, 19:53:21]

hele, tak p?l roku se to dá vydr?et ne, myslím, ?e o?ralové se nesoust?edí hned u místa konání, kdy? se to koná u nás v B?lkovicích, tak se místa posti?ená o?ralci jak jsi nazvala neshroma??uje v míst? konání, ale a? na konci vesnice, tak?e m??e? být v klidu. Je fakt, ?e se ve Vésce moc nevyznám,tak?e nevím kam se p?emis?uje dodate?n? zábava, ale myslím, ?e krom? hudby, by t? nem?lo nic ru?it, dá se to p?e?ít bydlím v blízkosti h?i?t? v B?lkovicích a není to taková hr?za, tak?e zanechme punti?ká?ství vedení obce a chovejme se jako lidi, není to p?jemné, ale jednou za m?síc se to dá p?e?ít, zatím nazle

zpráva č. 646
?ou?is
akce [24.02.2009, 19:25:22]

Áhoj, Tak jak tu ?tu, tak budu mít p?ed barákem spoustu o?ral?, bordela atd....... Skv?lý no .... Ale co nad?lám . Jinak, co ta myslivecká chatka ? Ruce a síly by se na?li.....

zpráva č. 645
Hujer
akce Osmi?ka [22.02.2009, 20:12:03]

akce ve Vésce letos ur?it? budou !!!
jisté je tohle :
-obec dostala dotaci na rekonstrukci stodoly v roce 2009
-prob?hlo výb?rové ?ízení na dodavatelskou firmu
-termín realizace je duben-listopad 2009
realizace tedy bude probíhat v dob? sezóny letních akcí, bude tam slo?ený stavební materiál, a celý areál bude pravd?podobn? pova?ován za staveni?t?.
ALE POZOR !!!!
akce se budou konat na h?i?ti malé kopané ve Vésce naproti areálu tenysových kurt?, (bývalý areál zem?d?lského dru?stva )
Koncem února prob?hne kolaudace nových kabin u h?i?t? , tak ?e zázení tam bude. Lavky se p?evezou z osmi?ky, , WC je sou?ástí nov? zbudovaných kabin, bude zde i zázemí na bar a vý?ep. Nebojte se, ani o udírnu nep?ijdete, taky bude.
Pro kapelu bude p?ipraveno mobilní podium.
Zva?ujem i to ?e ud?láme d?ev?ný tane?ní parket, teda pokud vám ?otolina nebude sta?it :-D
Pokud bude t?eba, postavíme i stany jako na osmi?ce.
Zkrátka budem d?lat v?echno pro to aby ste si toho rozdílu ani nev?imli :-))

zpráva č. 644
Hujer
Re: [22.02.2009, 19:56:50]

netvrdím ?e jsou Calibos ?patná kapela, a ani netvrdím, ?e by nebyli nav?t?vovaní !!! naposledy sem byl na Calibosech loni v Jazz Tibet Clubu a bylo tam narvany. Ale otázka je , kolik lidí by p?i?lo do Dolan ? taky neznám jejich finan?ní po?adavky ? a jen sem uvedl, jak to vypadalo kdy? byli v Trusovicích , tak se hned Andreo neroz?iluj. Samoz?ejm? ?e i publikum Calibos? stárne a uklid?uje se, taky po?adatel si musí v pronajaté budov? zajitit po?ádek.
Shrnuto a se?teno , prost? s Calibosem je?t? nejednal, tak ?e neznám jejich po?adavky


strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |

www.sdhveska.cz