Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela

Vzkazník


nástěnka
Nástěnka SDH Véska
PŘIDAT ZPRÁVU ČÍST ZPRÁVY 19. 04. 2018

->> Aktuální zprávy
zpráva č. 553
martinka....
rybi?ky?ine kafe...?? [10.01.2009, 20:16:14]

CO KDYBY STE O PRÁZKÁCH POZVALY I RYBI?KY BO INÉ KAFÉ?....

zpráva č. 552
andy
radio [10.01.2009, 20:02:34]

Zdar Maro n?jak jsi na m? zapom?l s tím typem toho radia a to m? moc moc nazlobilo...:-) tak prosím o nápravu....s Pozdravem Andy Nám??? na Hané

zpráva č. 551
Petr Nov.
Turbo [09.01.2009, 14:24:32]

ba naopak turbo je te? v hodn? dobré kondici a není na nich vid?t ?e hrají u? skoro 30let, Mirek Chrástka je frontman jak má být a Turbo má pro lidi co hrát a co zpívat, aparatura a zvuk je na ?pi?kové úrovni, a mohu ?íci ?e Turbo je te? mnohem lep?í ne? p?ed t?eba 15zi lety proto?e jsem za?il jak starou tak i aktuální éru. Tak?e se nechte t??it jestli Turbo vyjde, byla by to skv?lá zpráva!

zpráva č. 550
Hujer
Re: Vlas?a [08.01.2009, 23:05:52]

..... samoz?ejm? ?e nejv?t?í slávu asi mají za sebou, proto?e bez Richarda Kybice u? to nebude nikdy úpln? ono, ale to nem?ní nic na tom ?e Turbo bude a ur?it? se najde dost lidí v?ech v?koéch kategorií co na to rádi zapa?í.

Jinak sem se u? po Mor?atech na stránkách pokou?el nastartovat diskuzi na téma co ud?lat v roce 2009 no ale moc se s nápadamy pytel neroztrhnul.
Klidn? n?co navrhni a my zvá?íme pro a proti , klidn? i na mejl

P.S. mezi nama, ka?dá kapela která oslavila 25 let ?innosti a po?ád u?nkuje t??í a ?ije z minulosti a díky tomu ?ijí i dnes, mezi takové ,,?ijící legendy,, podle m? pat?í t?eba i Olympic, Visací zámek, Arakain, Citron, Argema , Tublatanka a tak by se dalo pokra?ovat dál.
v?echny vý? uvedeny kapely ka?dý zná , pisni?ky v?t?inou nazpam??, ale v?echno sou to písni?ky 15 a víc let stary , a t?ch novéch je jen poskromnu :-P

zpráva č. 549
Vlas?a
? [08.01.2009, 20:39:00]

No já nechci kazit nad?ení z Turba jsou dob?í atd atd, ale p?eci jen nejsou u? tak tro?ku za horizontem? Cht?lo by to n?co sv??ího :-D

zpráva č. 548
kaca
turbo [08.01.2009, 16:58:07]

Jooo supeeer! Taky bych se o náv?t?vnost nebála, kdy? bude reklama taková, jak t?eba na Mor?ata apod. tak se sjedou lidi z celýho okolí a je to kapela která naláká jak mladý tak i star?í! Snad to klapne! To by byla bomba!

zpráva č. 547
Zden?k junio
Turbo [08.01.2009, 15:37:25]

Jdi do toho , byla by to bomba,jsou to sice nervy, ale má? na?i plnou podporu. A o lidi se neboj , ti jsou hladni po po?ádné akci,obzvlá?t pokud p?jde o Turbo.Turbo tady má opravdu po?etnou základnu

zpráva č. 546
Macek
Turbo [07.01.2009, 22:54:08]

Tak pokud by vy?el takovej termín, tak se v?bec nebojím ?e by p?i?lo málo lidí !!! Turbo je velkej tahák a lidi na to pa?it p?ijdou ! pokud by to bylo jako v Újezd? tak se spí? bojím kam by se ti lidi ve?li :-)

zpráva č. 545
petulini
turbo [07.01.2009, 19:14:03]

jupiii no slava konecne se tu neco pohnulo dopredu.Neboj a navstevu se postarame ze macku.

zpráva č. 544
Hujer
Re: TURBO [07.01.2009, 10:00:34]

..... tak se kone?n? zapojuju do diskuze, po novoro?ním ,,vyst?ízliv?ní,, :-))
Tak k tomu Turbu ? Po p?edváno?ním osondování situace se za?lo jednat s managerem. Termín který p?ipadá v ?vahu je 1.8.2009 , ostatní soboty jsou obsazené a do pátku bych rad?i ne?el. Zji??ujeme dal?í podrobnosti a do týdne by m?lo být jasno.

P.S. Je to jen informativn? aby ste si u? mohli plánovat dovolené :-D (byl bych rád kdyby na koncert p?i?lo aspo? 300 lidí, i kdy? vás tu diskutuje zatím jenom p?t :-P )


strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |

www.sdhveska.cz