Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela

Vzkazník


nástěnka
Nástěnka SDH Véska
PŘIDAT ZPRÁVU ČÍST ZPRÁVY 19. 04. 2018

->> Aktuální zprávy
zpráva č. 413
Hujer
JAKSI TAKSI ........ [28.08.2008, 10:37:38]

tak p?edev?ím nehraje Motors ale Herrgot, motors a? p?í?tí víkend v B?lkovicích se Stracenym Rájem

Jinak první hrají Herrgotti a po nich Jaksi Taksi , p?ejí?dí toti? z festivalu v T?inci kde vystupují kolem 18,00 hodiny, samoz?ejm? ?e Herrgotti pak i zábavu dotáhnou do konce.

zpráva č. 412
welunka
JAKSI TAKSI [28.08.2008, 10:09:24]

ete dotaz ... kdo bude hrat prvni motors nebo jaksi taksi ?

zpráva č. 411
Hujer
.....no to je slovo do pranice [27.08.2008, 23:13:17]

.... samá zvu?ná jména , u? snad chybí jen Kabáti :-)
My se ov?em musíme dr?et p?i zemi, jednak u? to není jen tak zajistit tyto kapely a kdy? u? bychom je sem dostali tak si dyktují podmínky ozvu?ením po?ínaje a ubytováním kon?e.
Taky vem v úvahu kapacitu areálu !!!, ?ím men?í náv?t?vnost, tím dra??í vstupné a nebo sehnat silného sponzora který do t?ch kapel nasype, ale to je je?t? v?t?í scifi, ne? ?e n?kterou z kapel dotáhnem :-)
Nejreáln?j?í by bylo Turbo nebo Fleret ale ten byl p?ed p?ti lety v dolanech tak nevím, a turbo hrálo loni a p?edloni ve ?tarnov?, ale p?esto díky za tip, zatím je ve h?e spousta variant a v?e zále?í na tom jak dopadne leto?ní rok a podle toho si vezmem t?eba v?t?í sousto

zpráva č. 410
Mi?a
zábava [27.08.2008, 20:11:35]

Kone?n? n?jaké o?ivení, sice Jaksi Taksi moc neznám, ale nemusi to byt ?patny a zm?na je ?ivot. Po?ád tu jedou ty samé kapely dokola, i kdy? dobry kapely.... Ale jen takovej dotaz? Divokej Bill by asi neklapl, co? Nebo Turbo, Harlej, Fleret, ?echomor...nápad? by bylo...vím, ?e je to asi nereálný, ale jen m? to zajímá :-)

zpráva č. 409
Hujer
Re: Maca [27.08.2008, 19:43:08]

no kapela se volí podle toho komu je akce ur?ena, tato je zame?ena na mlady tak hraje skupina Jaksi Taksi, a mimochodem s ?asem taky vym?kávají a ozna?ení punckrock je podle m? taky zkreslujicí , zkrátka punk u? dávno není to co býval !?!?
......... ur?it? se nebráníme ni?emu, ale t??ko budu zvát kapelu kterou ani neznám a v?ivot? sem nesly?el,

Pokud bych zústal u ?ánru tak
z vý?e jmenovaných sem p?emý?lel nad Ryby?kama 48, zkrátka u? koumám co pozvat p?í?tí rok !!! a pro? se spokojit z málem, pro? t?eba nejít do Visacího Zámku :-D))))

Zkrátka u? dnes se mi honí hlavou co p?ipravit na p?í?tí rok , svoje p?edstavy u? mám, ale byl bych zv?davé na va?e tipi

zpráva č. 408
He?la
Pochvala [27.08.2008, 18:40:24]

Naopak kone?n? n?co ná?ezov?j?í jako JSOU punkové kapely. Lep?í ne? ty dechárny typu LIF atd. Jen tak dál. P?í?t? bych doporu?ila t?eba Punk floid. Totální nasazení, Rybi?ky 48 nebo Volant :-D

zpráva č. 407
Maca
taksi ka?li [27.08.2008, 15:39:20]

Tak tohle bude tipuju ?patná kapela, pozvat do Vésky punk nebo co to je, jen doufám ?e se nic nestane ?patného, v?t?inou to dopadá tak ?e si tyto kapely p?ivezou nerozumny fanou?ky a ti v?echno co se dá rozmlátí, a pak i sebe, co tak n?jakou taky normální kapelu, reflexy, argema a p?eskokany t?eba skupinu Vesni?ani ( jsou z dolan :-) ale hrají v okolí p?erova, proto je tu nikdo nezná, ale hrají velmi dob?e u? asi 15let :-) tak a? se akce vyda?í a p?í?t? lep?í kapely...

zpráva č. 406
Hujer
Info o akcích [26.08.2008, 16:55:03]

Ka?dý kdo napí?e do vzkazníku a zanechá mejla tak ukládám do adresá?e na zábavy, jinak mi klidn? písn?te na m?j mejl, v?t?inou ho tu nechávám nebo si ho najd?te ve ster?ích vzkazech , sta?í napsat, ,,, posílej mi pozvánky,, no a p?idám si vás k ostatním a budete mít pravidelny info

zpráva č. 405
gabinka
... [26.08.2008, 09:18:11]

podrobnosti
o yabavach

zpráva č. 404
gabinka
zabavi [26.08.2008, 09:14:44]

ahojik nechtelbis mi posilat zabavi na meil plosim pls


strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |

www.sdhveska.cz