Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela

Vzkazník


nástěnka
Nástěnka SDH Véska
PŘIDAT ZPRÁVU ČÍST ZPRÁVY 19. 04. 2018

->> Aktuální zprávy
zpráva č. 343
Mara
fotbalisti [16.05.2008, 16:32:20]

je to na http://www.fotbalveska.websnadno.cz/

zpráva č. 342
Mí?a
www [16.05.2008, 16:21:09]

Prosím, jak byla ta stránka veskovských fotbalist??

zpráva č. 341
Hujer
Dobré zprávy :-D ................ [14.05.2008, 23:22:25]

................ fotky ze zábavy budou HURÁÁÁÁ. Bah?ák fo?ák na?el, tak ?e fotky ze zábavy budou. Sice to v ned?lu vypadalo ?e fo?ák je v trapu, ale nakonec se ukázalo, ?e to byla spí? chvilková ztráta pam?ti, no chvilková zrovna né, na?el ho a? v pond?lí, tak jako t?eba klí?e a dal?í v?ci ktery postrádal. Pro p?í?t? by si m?l naordinovat men?í dávky a v omezeném mno?ství, jinak by se mu to mohlo opakovat :-D :-D :-D

zpráva č. 340
Hujer
Re: Zábava [12.05.2008, 23:32:50]

Jo jo, venkovní akce se nedá se sokolovnou v?bec srovnat, jen sory za ro ?e sme na noc zapom?li zapnout topení :-D, no kosa byla teda s?ilená a sekla p?kn? :-) ale i tak se vás se?lo celkem dost a? sme hled?li.

Abych nezapom?l, u? se nám celkem stýskalo po t?ch oto?enéch zna?kách, je to prost? takový rituál co k zábavám pat?í, t?o?ku nás p?ekvapilo to utr?eny okno na WC ale bereme to sportovn?, chápu ?e kdy? u? n?kdo v sokolovn? natrénoval prolízání hajzlíkovym okýnkem, tak si to musel asi zopakovat a n?jak to nevy?lo, holt zvyk je ?elezná ko?ile :-D

Je?t? mám jednu zprávu , ale nevím zatím jakou, jestli dobrou nebo ?patnou, ka?dopádn? dr?te palce bubeníkovi od Hergot? a? si opraví tu matiku a pustí ho k maturit? jinak je taky mo?ny, ?e letos sme je sli?eli naposled, a to by byla v??ná ?koda :-(, zrovna kdy? to Zrkovi za?íná zpívat :-D

zpráva č. 339
Mí?a
zábava [12.05.2008, 15:15:19]

Sobotní zábava byla super, zábava venku se nedá srovnat se zábavami v sokolovn?.I po?así vy?lo, tak?e se u? t??ím na dal?í!

zpráva č. 338
mara
burza [12.05.2008, 10:37:18]

?ádám v?echy náv?t?vníky, aby pomohly sehnat SANYmu v?ci, které si napsal do burzy.

zpráva č. 337
Hujer
............. pop?emý?lím [11.05.2008, 21:36:28]

Ono to ale není prdel ud?lat t?eba ten bra?ák!!! nakrmit 400 lidí a te? sice bude? slibovat ?e pom??e?, ale a? p?ijde na v?c tak se vás ?lov?k nedohledá, a já jak to jednou slíbím tak nemu?u vycouvat, uv?dom si ?e po?adatelství se p?id?luje rok do p?edu :-P

zpráva č. 336
Ji?iks
BRA?ÁK: [11.05.2008, 17:48:23]

Hujer není co dodat. Sout??? super!!! Ale jako p?í?tí bra?ák (r. 2009) by mohl byt ve Vesce. My by sme ti t?eba pomohli s p?ípravou. Pop?emy?lej o tom!!! Ju? Rozumime si? Super! Ty si tak chápavý!!! :-D

zpráva č. 335
Hujer
Re: Tomá? ............. [07.05.2008, 22:39:01]

................ no já osobn? bych se nepou?t?l do ?ádnéch v?t?ích akcí !!! ale pokud ste jinéch názor? ??? tak dejte zav?as v?d?t, a? sme na to pat?i?n? p?ipravení :-DDD
Ka?dopádn? se víc oble?te, noci nejsou je?t? nejteplej?í a na to ?e m? h?eje mládí bych moc nespolyhal , ?e Tome :-P

zpráva č. 334
Hujer
Mor?ata na út?ku [07.05.2008, 22:34:35]

.... tak u? je to jasné, Mor?ata budou :-))))) ermín je domluven na 25.?íjna, proto?e u? bude chladn?j? tak to bude v Dolanech v sokolovn?, ?koda ?e to nyvy?lo v lét?, ale co u? :-P , ka?dopádn? nemusíte mít strach Mot?ata budou :-D jako ?ew se Hujer menuju :-))


strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |

www.sdhveska.cz