Neděle, 22. dubna 2018 Svátek má Evžénie, zítra Vojtěch

Vzkazník


nástěnka
Nástěnka SDH Véska
PŘIDAT ZPRÁVU ČÍST ZPRÁVY 22. 04. 2018

->> Aktuální zprávy
zpráva č. 147
Hujer
Re: total ?rot :-) [19.11.2007, 21:21:21]

no to jo Bahno, tys byl jak zákon ká?e, a asi t? doporu?ím Emanuelovi ten po?át tou?í po gryntání a tob? se to celkem da?ilo :-D
Doufám ?e mi odpustí? tu malou le? ;-) , ?íkal sem ti, ?e jedem dom, proto?e zábava kon?í, ale bylo teprv p?l jedné, tys u? m?l ale zábavy podle m? plny kecky :-D

zpráva č. 146
bahnak
total ?rot [19.11.2007, 15:10:05]

dekuji hujere za odvos ze zabave nejak se ne to vemklo

zpráva č. 145
Hujer
Celkem perný víkend [18.11.2007, 18:42:39]

.... tak a máme to za sebou :-) . V pátek vyda?ené cvi?ení z kterého sme se nenásiln? p?esunuli na zábavu :-D . Osobn? sem tam nebyl teda moc dlouho, jen tak do pul jedné, jen sem se zastavil za klukama od Herrgott?, kte?í byli zase jako v?dy skv?lí ;-) ?koda jen toho, ?e sekoro poka?dy najde nejaké blbec co vyprovokuje rva?ku a tím to pokazí i ostatním :-( . Taky si myslím, ?e pátky nejsou na zábavy úpln? ideální, spí? preferuju sobotu, ale to je v?c názoru.

Ur?it? se ale u? m??ete t??it na Mikulá?skou nadílku , tak ?e si na 8.12. naplánujte volno a vypravte se do Dolanské sokolovny.
Taky se u? t??ím jak malej Jarda na Stracené Ráj i na Herrgotty :-D

Pp?emý?lel sem tyky, ?e by sme pro vás pravidelny náv?t?vníky mohli p?ipravit na stránkách n?jaky sout??e. Tak se k tomu klidn? vyjad?ete, tady ve vzkazníku, nebo mi t?eba písn?te na mejl.
Tak se zatím v?eci m?jte, v?echny zdraví Hujer

zpráva č. 144
brka?
xxx [15.11.2007, 17:20:58]

no hujere je?te ?e te mame poneva? ne? ja dojedu domu z frydku ta tahle udalos bude mít tisíce verzí znam moc dob?e dolany a nekte?í stihnout vý?et?it p?í?inu d?ív ne? vy?et?ovak a to tam ani nebyli no u? se te?ím na ty informace mam horky typi kt?í budou mít sve verze a nemusim chodit daleko no uvidím a jinak jardo zítra v 17 hod v dolanech.

zpráva č. 143
Hujer
je?t? dodatek [14.11.2007, 23:32:42]

Profíci p?ijeli s tou novou cisternou na podvozku SCANIA vypadá to sice krásn? ale podle m? se do t?ch kopc? vubec nehodí, hlavní cesta byla sice jen mokrá ale t?ch posledních 100 metr? v uli?ce na t?ch 5 cm mokrybo sn?hu u? to p?kn? tacovalo, tak ?e pokud by to bylo za podmínek jaky byli v ned?lu tak si myslím ?e by se na Poho?any s tím autem ani nevy?krábali :-( , jinak dojezdový ?as sem podle p?íchozí SMS a následných telefonát? spo?ítal asi na 24 minut , tak ?e je bu?me rádi ?e to dopadlo nakonec dob?e

zpráva č. 142
Pe?an - Dolany
dobrý [14.11.2007, 21:32:03]

Vy?erpávající zpráva.

zpráva č. 141
Hujer
:-D [14.11.2007, 17:45:23]

Tak rozesmát auto se mi je?t? nepoda?ilo , jen jednou se mi poda?il kotrmelec
Jo a k tomu dne?nímu po?áru , m?l tam namontovanou EPSku a ani o tom nev?d?l , tak ?e do?lo k samouha?ení , ale projistotu mu to tam je?t? profíci prolily vodou
Zkrátka d?cka jak m?li dens volno tak pomáhali s p?ikládáním do kamen ve sklep? a málem zapálili barák, ale nane?t?stí se ohn?m poru?ila plastová trubka p?ívodu vody do domu a do?lo k samouha?ení , akorát byl barák celej zakou?enej, tak ?e pot?eboval odv?trat
Poplach byl vyklá?ené p?es SMS 12:08 siréna byla mmimo provoz z d?vod? ohlá?eného odpojení elektrickyho produ v obci v dob?
od 07 - 16 , p?íjezd profík? asi za 20 minut
Já sem tam byl asi podeseti minutách od vyhlá?ení a to u? byli na míst? Mira Tajmr a Stré?ek Tajmr a u? m?li zastavenou vodu a tak sme jen pootvírali okna aby se barák odv?tral , profici provedli pr?zzkum a velitel rozhodl pokropit to vysokotlakem, proto?e tam ho?eli noviny a spol tak aby to tam n?kde nedoutnalo , potom sem u? odjel:

zpráva č. 140
brka?
po?ár [14.11.2007, 15:06:10]

Tak co Jardo? Má? doufám n?jaky fotky z dne?ní akce s toho po?áru?

zpráva č. 139
mara
Need for speed [14.11.2007, 06:56:49]

Hujere tak to si je?t? ?ají?ek. Na Jivováky musí? je?t? potrénovat ti tam v loni p?i prvním sn?hu rozesmáli Berlingo :-)

zpráva č. 138
Hujer
No jo ?ak já to netajím ;-) [13.11.2007, 20:48:48]

?ak n?kdo to pok?tit musel :-) no holt sem m?l to ?t?stí já , nu co? olupte :-D akorát je na ho..o, ?e je to tak hluboky , ale kdyby m?l n?kdo zájem poradím jak z teho ven :-D , ale u? nebudu d?lat ostudu po p?ikopách :-D p?ezuju na novy gumy , ale jinak je eman dob?e informované a su rád ?e ho to pot??ilo :-)


strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |

www.sdhveska.cz